Nat perceel in de Ronde Hoep

11-04-2016

De meeste sloten in de Ronde Hoep zijn 1000 jaar oud. Sommige zijn echter recent. Dat geldt ook voor deze sloot. Met de ruilverkaveling werd die dicht gegooid. Nu is ie voor de vogels weer  uitgediept. Pompje er op -het extra droge perceel is kledder nat -50 cm. hoger water! Op 10 april hebben 3 paar grutto, 4 paar kievit en 2 paar tureluur hun territorium langs de sloot. 

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »