Nat perceel in de Ronde Hoep

11-04-2016

De meeste sloten in de Ronde Hoep zijn 1000 jaar oud. Sommige zijn echter recent. Dat geldt ook voor deze sloot. Met de ruilverkaveling werd die dicht gegooid. Nu is ie voor de vogels weer  uitgediept. Pompje er op -het extra droge perceel is kledder nat -50 cm. hoger water! Op 10 april hebben 3 paar grutto, 4 paar kievit en 2 paar tureluur hun territorium langs de sloot. 

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »