Nat perceel in de Ronde Hoep

11-04-2016

De meeste sloten in de Ronde Hoep zijn 1000 jaar oud. Sommige zijn echter recent. Dat geldt ook voor deze sloot. Met de ruilverkaveling werd die dicht gegooid. Nu is ie voor de vogels weer  uitgediept. Pompje er op -het extra droge perceel is kledder nat -50 cm. hoger water! Op 10 april hebben 3 paar grutto, 4 paar kievit en 2 paar tureluur hun territorium langs de sloot. 

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »