gezenderde grutto's in Amstelland

30-03-2016

Zowel in de Ronde Hoep als in de Bovenkerkerpolder zit een grutto met een zender! Ze hebben mooie namen: Nijland en Wolvega.

Wie er een ziet (kleurringen aan poten en een draadje (antenne) achter de staart) graag doorgeven aan info@collectiefnhz.nl.

Volg de vogels life: 

 

http://volg.keningfanegreide.nl

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »