Nieuwsbrief Uithoornse en Kalslagerpolder

28-03-2016

-Anton van Overveld-

Dinsdag en zaterdag 22 en 26 maart hebben wij onze verkenningen gedaan.

Vol verwachting kijken wij uit naar de ontwikkelingen rondom het nieuwe plasdrasgebiedje in de Uithoornse polder op het bedrijf van Peter Bos.Er isal veel te zien:  4 zilverreigers, 1 witte kwikstaart, 5 watersnippen,3 paar scholeksters, 4 graspiepers, 4 paar bergeenden, 1 paar tureluurs, 1 wulp, 1 torenvalk,1 bontbekplevier, 1 kievit en 20 steltlopertjes waarvan ik niet precies kan zeggen welke soort. 2 grutto’s maakten hoog in de lucht hun eerste aankondiging dat zij hier een plekje gaan opeisen.  En dat al binnen een week plasdras!

 

Op het bedrijf van Langelaan wordt dit jaar bloemrijk grasland ingezaaid, een prachtig initiatief in een gebiedje waar jaar na jaar wel 20 gruttopaar hun nesten maakten. Ook hier zagen wij 4 paar bergeenden, 2 paar Canadese ganzen en een dertigtal grauwe ganzen.

Op het maisland van Bunnik zitten momenteel een 3 paar kieviten en bij Heemskerk zagen wij een wulp die elk jaar daar enkele weken foerageert en dan doortrekt naar het noorden. Verder 2 paar bergeenden 2 paar Canadese gans 3 paar scholeksters.

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »