Nieuwsbrief Uithoornse en Kalslagerpolder

28-03-2016

-Anton van Overveld-

Dinsdag en zaterdag 22 en 26 maart hebben wij onze verkenningen gedaan.

Vol verwachting kijken wij uit naar de ontwikkelingen rondom het nieuwe plasdrasgebiedje in de Uithoornse polder op het bedrijf van Peter Bos.Er isal veel te zien:  4 zilverreigers, 1 witte kwikstaart, 5 watersnippen,3 paar scholeksters, 4 graspiepers, 4 paar bergeenden, 1 paar tureluurs, 1 wulp, 1 torenvalk,1 bontbekplevier, 1 kievit en 20 steltlopertjes waarvan ik niet precies kan zeggen welke soort. 2 grutto’s maakten hoog in de lucht hun eerste aankondiging dat zij hier een plekje gaan opeisen.  En dat al binnen een week plasdras!

 

Op het bedrijf van Langelaan wordt dit jaar bloemrijk grasland ingezaaid, een prachtig initiatief in een gebiedje waar jaar na jaar wel 20 gruttopaar hun nesten maakten. Ook hier zagen wij 4 paar bergeenden, 2 paar Canadese ganzen en een dertigtal grauwe ganzen.

Op het maisland van Bunnik zitten momenteel een 3 paar kieviten en bij Heemskerk zagen wij een wulp die elk jaar daar enkele weken foerageert en dan doortrekt naar het noorden. Verder 2 paar bergeenden 2 paar Canadese gans 3 paar scholeksters.

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »