Nieuwsbrief Uithoornse en Kalslagerpolder

28-03-2016

-Anton van Overveld-

Dinsdag en zaterdag 22 en 26 maart hebben wij onze verkenningen gedaan.

Vol verwachting kijken wij uit naar de ontwikkelingen rondom het nieuwe plasdrasgebiedje in de Uithoornse polder op het bedrijf van Peter Bos.Er isal veel te zien:  4 zilverreigers, 1 witte kwikstaart, 5 watersnippen,3 paar scholeksters, 4 graspiepers, 4 paar bergeenden, 1 paar tureluurs, 1 wulp, 1 torenvalk,1 bontbekplevier, 1 kievit en 20 steltlopertjes waarvan ik niet precies kan zeggen welke soort. 2 grutto’s maakten hoog in de lucht hun eerste aankondiging dat zij hier een plekje gaan opeisen.  En dat al binnen een week plasdras!

 

Op het bedrijf van Langelaan wordt dit jaar bloemrijk grasland ingezaaid, een prachtig initiatief in een gebiedje waar jaar na jaar wel 20 gruttopaar hun nesten maakten. Ook hier zagen wij 4 paar bergeenden, 2 paar Canadese ganzen en een dertigtal grauwe ganzen.

Op het maisland van Bunnik zitten momenteel een 3 paar kieviten en bij Heemskerk zagen wij een wulp die elk jaar daar enkele weken foerageert en dan doortrekt naar het noorden. Verder 2 paar bergeenden 2 paar Canadese gans 3 paar scholeksters.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »