het water stijgt

13-03-2016

Deze dagen gaat de waterstand in enkele kilometers sloot weer omhoog voor de weidevogels.

Hier boven een foto uit de Ronde Hoep , hieronder uit de Bovenkerkerpolder.

We hebben zeven pompen op zonne-energie, een grote electrische pomp, op één plek zetten we onderbelaming uit en op een andere plek maken we een verbinding met een hoger peilvak.

Tijdelijk hoog sloot peil is een belangrijke maatregel voor de weidevogels.

De natte slootkanten bieden kieviten, tureluurs, grutto's en slobeenden veel voedsel.

Door de sloten bij percelen waar de vogels tot in juni veilig met de nesten en kuikens kunnen leven, hoog te zetten, kiezen deweidevogels deze percelen uit om te gaan broeden. Het is niet meer nodig de nesten te beschermen en de kuikens vliegen voor dat de maaier komt.

De pompen met zonnecollectoren zijn een gift van Vogelbescherming nederland.

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »