het water stijgt

13-03-2016

Deze dagen gaat de waterstand in enkele kilometers sloot weer omhoog voor de weidevogels.

Hier boven een foto uit de Ronde Hoep , hieronder uit de Bovenkerkerpolder.

We hebben zeven pompen op zonne-energie, een grote electrische pomp, op één plek zetten we onderbelaming uit en op een andere plek maken we een verbinding met een hoger peilvak.

Tijdelijk hoog sloot peil is een belangrijke maatregel voor de weidevogels.

De natte slootkanten bieden kieviten, tureluurs, grutto's en slobeenden veel voedsel.

Door de sloten bij percelen waar de vogels tot in juni veilig met de nesten en kuikens kunnen leven, hoog te zetten, kiezen deweidevogels deze percelen uit om te gaan broeden. Het is niet meer nodig de nesten te beschermen en de kuikens vliegen voor dat de maaier komt.

De pompen met zonnecollectoren zijn een gift van Vogelbescherming nederland.

Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland

  Samen werken aan een betere waterkwaliteit   Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en […]

lees verder »

nachtvlinderonderzoek

Het is op heel wat plekken gelukt om het aantal bloemen en kruiden in Noord-Holland Zuid te vergroten. Wat zou […]

lees verder »

Bloemrijk beheer Middenweg Bovenkerkerpolder

Bloemrijke bermen krijg je niet zo maar. Veel bermen worden 'geklepeld' -de planten worden in snippers achtergelaten in de berm. […]

lees verder »

meer nieuws »