Studieclub Streekproduct Amstelland van start

21-02-2016

In Amsterdam zijn consumenten met belangstelling voor lokale producten met een eigen verhaal, gezonde uitstraling en herkenbare kwaliteit.

Amstelland kan die producten leveren.

  • We hebben een prachtig verhaal: de mooie ‘achtertuin’ van Amsterdam, waar de boeren de natuurwaarden van het landschap, inclusief pinksterbloemen en grutto’s, bewaren.
  • Ongetwijfeld kan Amstelland zuivel en vlees leveren waarin de specifieke kwaliteit van de natuurlijke graslanden is terug te vinden, te proeven. Het kan als we een streekproduct maken waarin de gezonde en smakelijke kwaliteit van het kruidenrijke gras is te ervaren.

In april organiseren we een ontmoeting met Amsterdamse ondernemers die zoeken naar een kans om streekproducten met een mooi verhaal in de markt te zetten met boeren in Amstelland die interesse hebben in een dergelijk avontuur.

We nodigen alle boeren uit Amstelland uit om mee te denken in onze Studieclub Streekproduct om samen dit gesprek voor te bereiden!

 Graag even opgeven bij info@collectiefnhz.nl

 

Collectief NHZ en Vogelbescherming starten de Studieclub Streekproduct.

Dinsdag 29 maart 20.15 uur in het zaaltje van Ron Korrel, Ronde Hoep West 46

De afgelopen tien jaar zijn we er in geslaagd de weidevogels in de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder overeind te houden. Dat lukte mede dankzij het geld dat de verminderde opbrengst van de graslanden waar laat wordt gemaaid, compenseert.

We zoeken voor de toekomst op middellange termijn naar een verdergaande aanpak: geld verdienen aan kruidenrijk grasland!

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »