Studieclub Streekproduct Amstelland van start

21-02-2016

In Amsterdam zijn consumenten met belangstelling voor lokale producten met een eigen verhaal, gezonde uitstraling en herkenbare kwaliteit.

Amstelland kan die producten leveren.

  • We hebben een prachtig verhaal: de mooie ‘achtertuin’ van Amsterdam, waar de boeren de natuurwaarden van het landschap, inclusief pinksterbloemen en grutto’s, bewaren.
  • Ongetwijfeld kan Amstelland zuivel en vlees leveren waarin de specifieke kwaliteit van de natuurlijke graslanden is terug te vinden, te proeven. Het kan als we een streekproduct maken waarin de gezonde en smakelijke kwaliteit van het kruidenrijke gras is te ervaren.

In april organiseren we een ontmoeting met Amsterdamse ondernemers die zoeken naar een kans om streekproducten met een mooi verhaal in de markt te zetten met boeren in Amstelland die interesse hebben in een dergelijk avontuur.

We nodigen alle boeren uit Amstelland uit om mee te denken in onze Studieclub Streekproduct om samen dit gesprek voor te bereiden!

 Graag even opgeven bij info@collectiefnhz.nl

 

Collectief NHZ en Vogelbescherming starten de Studieclub Streekproduct.

Dinsdag 29 maart 20.15 uur in het zaaltje van Ron Korrel, Ronde Hoep West 46

De afgelopen tien jaar zijn we er in geslaagd de weidevogels in de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder overeind te houden. Dat lukte mede dankzij het geld dat de verminderde opbrengst van de graslanden waar laat wordt gemaaid, compenseert.

We zoeken voor de toekomst op middellange termijn naar een verdergaande aanpak: geld verdienen aan kruidenrijk grasland!

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »