4 maart startavond vrijwillige weidevogelbescherming Amstelland

18-02-2016

De eerste grutto’s staan al en paar weken op het landje van Geijsel. De kieviten baltsen nog niet. Het eerste ei kan dus nog even duren, maar met een beetje warmer weer kan het snel gaan. Het is dus hoog tijd voor onze traditionele startavond. 

Vergunningen, administratieboekjes en merkstokken liggen klaar. Verzoek is om direct na elk veldbezoek de gegevens in te voeren via de website www.weidevogelbescherming.nl. Tevens de oproep om – als je het nog niet deed – ook waarnemingen van erfvogels in te voeren via de website.

Met vriendelijke groet,
namens ANV De Amstel en de Werkgroep Weidevogelbescherming van het IVN Amstelveen,


Kees Lambalk/Aad van Paassen

Vrijdag 4 maart 2016
Wijngaard De Amsteltuin, Langs de Akker 5 Amstelveen.

Lezing

Het Jaar van de kievit 2016 in de Bovenkerkerpolder
Maja Roodbergen, Sovon Vogelonderzoek Nederland


We zijn blij dat de Bovenkerkerpolder is uitgekozen als onderzoekslocatie voor het Jaar
van de kievit. Aan een ieder de vraag om mee te doen met het volgen van kievitgezinnen.

Laat ons z.s.m. weten als je daaraan mee wilt werken.
 

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »