Ruige Mest vanaf 1 februari

18-01-2016

Let op

  • Op percelen met een pakket rustperiode of kruidenrijk mag ruige mest worden uitgereden op grond die (geheel of gedeeltelijk) bevroren of besneeuwd is.
  • Tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha.
  • Voor de toeslag ruige mest mag een beheerder elk kalenderjaar één keer per beheereenheid een ruige mest melding doen.

Ruige mest heeft een grote aantrekkingskracht op weidevogels. Het is daarom goed deze mest voor het broedseizoen uit te rijden op percelen waar de vogels veilig kunnen broeden.

Het uitrijden van vaste mest is vanaf 1 februari tot 1 april tegen subsidie mogelijk op percelen

  • met een rust periode (incuslief voorweiden)
  • kruidenrijk grasland

Op percelen met deze pakketten is het uitrijden van ruige mest ook toegestaan als de grond bevroren is!

 

De boer is een regisseur

Boeren zijn geen slachtoffer, maar regisseur van het landschap. Wanneer ze die taak op zich nemen ontstaat een nieuw duurzaam […]

lees verder »

Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland

  Samen werken aan een betere waterkwaliteit   Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en […]

lees verder »

nachtvlinderonderzoek

Het is op heel wat plekken gelukt om het aantal bloemen en kruiden in Noord-Holland Zuid te vergroten. Wat zou […]

lees verder »

meer nieuws »