Ruige Mest vanaf 1 februari

18-01-2016

Let op

  • Op percelen met een pakket rustperiode of kruidenrijk mag ruige mest worden uitgereden op grond die (geheel of gedeeltelijk) bevroren of besneeuwd is.
  • Tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha.
  • Voor de toeslag ruige mest mag een beheerder elk kalenderjaar één keer per beheereenheid een ruige mest melding doen.

Ruige mest heeft een grote aantrekkingskracht op weidevogels. Het is daarom goed deze mest voor het broedseizoen uit te rijden op percelen waar de vogels veilig kunnen broeden.

Het uitrijden van vaste mest is vanaf 1 februari tot 1 april tegen subsidie mogelijk op percelen

  • met een rust periode (incuslief voorweiden)
  • kruidenrijk grasland

Op percelen met deze pakketten is het uitrijden van ruige mest ook toegestaan als de grond bevroren is!

 

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »