Ruige Mest vanaf 1 februari

18-01-2016

Let op

  • Op percelen met een pakket rustperiode of kruidenrijk mag ruige mest worden uitgereden op grond die (geheel of gedeeltelijk) bevroren of besneeuwd is.
  • Tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha.
  • Voor de toeslag ruige mest mag een beheerder elk kalenderjaar één keer per beheereenheid een ruige mest melding doen.

Ruige mest heeft een grote aantrekkingskracht op weidevogels. Het is daarom goed deze mest voor het broedseizoen uit te rijden op percelen waar de vogels veilig kunnen broeden.

Het uitrijden van vaste mest is vanaf 1 februari tot 1 april tegen subsidie mogelijk op percelen

  • met een rust periode (incuslief voorweiden)
  • kruidenrijk grasland

Op percelen met deze pakketten is het uitrijden van ruige mest ook toegestaan als de grond bevroren is!

 

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »