Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid is een collectief van 120 boeren in het zuiden van de provincie die zich inzetten voor natuurwaarden op het boerenland.

Wat gebeurt er?


grasland

akkers

water


Privacyverklaring

Oeverafkalving in de veenweiden

Oeverafkalving vindt wijdverspreid plaats in het veenweidegebied. Waardevolle landbouwgrond kalft af door golfslag, stroming en door het wegspoelen van veraard en […]

lees verder »

Aanvalsplan grutto

  Lees het rapport […]

lees verder »

Beheermonitoring Boerenlandnatuur 2020

Ook in 2020 hebben alle betrokken (met name boeren) bij het weidevogelbeheer in Noord-Holland Zuid grote inspanningen gedaan om weidevogels, […]

lees verder »

meer nieuws »

Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

logo provincie Noord-Holland