Ronde hoep eind mei

08-06-2018

Eind mei liepen er nog een goede 150 grutto's met kuikens. Goed percentage (80%) maar wel in absolute cijfers minder dan de afgelopen jaren. De vossen hebben vermoedelijk het gebied ogal onder druk gezet. 

Hoopvol is dat er voor het eerst een territorium van de watersnip werd vastgesteld en dat er vier paprtjes zomertalingen zich hebben gevestigd!

Bijeenkomsten subsidieregeling Bodem& Water

  Klimaatverandering en bodemdaling hebben een steeds groter effect op het watersysteem en op uw bedrijfsvoering. Hierdoor kan plaatselijk droogte, verzilting […]

lees verder »

Steenuilen komen van ver naar Amstelland

Op 30 mei werden drie steeuilen gevangen langs de Amstel die al een ring hadden. Verrassend was dat twee van […]

lees verder »

Vlinders weidevogelboulevard in aanleg

Het fietspad door de bovenkerkerpolder (de Middenweg) wordt onderhouden door de boeren. Door te maaien en af te voeren wordt […]

lees verder »

meer nieuws »